Resulullah (sav)'i Rüyada Görmenin Yolları

Cuma Gecesi Dört Rek’at Namaz Kılmak

Cuma gecesi dört rek’at namaz kılınır.

Birinci rek’atte Fâtiha-i şerîfe ve üç kere Kadir sûresi okunur.

İkinci rek’atte Fâtiha-i şerîfe ve Zilzal sûresi üç kere okunur.

Üçüncü rek’atte Fâtiha-i şerîfe ve Kâfirûn sûresi üç kere okunur.

Dördüncü rek’atte Fâtiha-i şerîfe ve İhlâs sûresi üç kere okunur.

Buna birer kere de Felâk ve Nas sûreleri ilâve eder.

Sonra selâm verir.

Kıbleye karşı oturur. Sonra bin kere salât-ı ümmiyye okunur:

Salât-ı ümmiyye:

“Allâhümme salli ‘alâ seyyidinâ Muhammedini’n Nebiyy’il-ümmiyyi ve ‘alâ âlihî ve sahbihî ve sellim.”

Bu kişi, inşâallah Peygamber (s.a.v.) Efendimiz Hazretleri’ni rü’yâsında görür.

Birinci Cum’a da göremezse, ikinci ve üçüncü Cum’a geceleri devam etsin.

Bunu İmam Kastalânî, Şeyh Behâüddîn el-Hanefî Hazretlerinden rivâyet etti. (Saâdetü’d-Dareyn, s. 526)

Zilzâl Sûresi

Manası:

Rahmân ve Rahîm olan Allah´ın adıyla.

Yeryüzü kendine has bir sarsıntıya uğratıldığı, içindekileri dışarıya çıkarıp attığı ve insan, “Ona ne oluyor?” dediği zaman, ﴾1-3﴿ İşte o gün, yer, kendi haberlerini anlatır. ﴾4﴿ Çünkü Rabbin ona (öyle) vahyetmiştir. ﴾5﴿ O gün insanlar amellerinin kendilerine gösterilmesi için bölük bölük kabirlerinden çıkacaklardır. ﴾6﴿ Artık kim zerre ağırlığınca bir hayır işlerse onun mükafatını görecektir. ﴾7﴿ Kim de zerre ağırlığınca bir kötülük işlerse onun cezasını görecektir. ﴾8﴿

Kâfirûn Sûresi

Manası:

Rahmân ve Rahîm olan Allah´ın adıyla.

(Resûlüm!) De ki: Ey kâfirler! Ben sizin tapmakta olduklarınıza tapmam. ﴾1-2﴿ Siz de benim taptığıma tapmıyorsunuz. ﴾3﴿ Ben de sizin taptıklarınıza asla tapacak değilim. ﴾4﴿ Evet, siz de benim taptığıma tapıyor değilsiniz. ﴾5﴿ Sizin dininiz size, benim dinim de banadır. ﴾6﴿

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu