Çeşitli Dualar

Esmâü’l – Hüsnâ

Estağfirullâh el-‘azîm. Sübhânallâhi ve’lhamdü lillâh. Hasbiyallâhu ve ni‘mel vekîl. İhlâs bi e’ûzu ve bi’l besmele. Muavvizeteyn bi’l besmele. Fâtihâ-i şerîf bi’l besmele Esmâ’ünnebî bi’l besmele.

Bismillahirrahmânirrahîm.

Hüvallâhü’llezi lâ ilâhe illallâhu (c.c.), er-Rahmân (c.c.), er-Rahîm (c.c.), el-Melik (c.c.), el-Kuddûs (c.c.), es-Selâm (c.c.), el-Mü’min (c.c.), el-Müheymin (c.c.), el-Azîz (c.c.), el-Cebbâr (c.c.), el-Mütekebbir (c.c.), el-Hâlık (c.c.), el-Bâri’ (c.c.), el-Musavvir (c.c.), el-Gaffâr (c.c.), el-Kahhâr (c.c.), el-Vehhâb (c.c.), er-Rezzâk (c.c.), el-Fettâh (c.c.), el-Alîm (c.c.), el-Kâbid (c.c.), el-Bâsıd (c.c.), el-Hâfid (c.c.), el-Râfi’ (c.c.), el-Muizz (c.c.), el-Müzill (c.c.), es-Semi’ (c.c.), el-Basîr (c.c.), el-Hakem (c.c.), el-Adl (c.c.), el-Latîf (c.c.), el-Habîr (c.c.), el-Halîm (c.c.), el-Azîm (c.c.), el-Gafûr (c.c.), eş-Şekûr (c.c.), el-Aliyy (c.c.), el-Kebîr (c.c.), el-Hafîz (c.c.), el-Mukît (c.c.), el-Hasîb (c.c.), el-Celîl (c.c.), el-Kerîm (c.c.), el-Rakîb (c.c.), el-Mücîb (c.c.), el-Vâsi’ (c.c.), el-Hakîm (c.c.), el-Vedûd (c.c.), el-Mecîd (c.c.), el-Bâis (c.c.), eş-Şehîd (c.c.), el-Hakk (c.c.), el-Vekîl (c.c.), el-Kaviyy (c.c.), el-Metîn (c.c.), el-Veliyy (c.c.), el-Hamîd (c.c.), el-Muhsî (c.c.), el-Mübdi’ (c.c.), el-Muîd (c.c.), el-Muhyî (c.c.),el-Mümît (c.c.), el-Hayy (c.c.), el-Kayyûm (c.c.), el-Vâcid (c.c.), el-Mâcid (c.c.), el-Vâhid (c.c.), el-Ehad (c.c.), es-Samed (c.c.), el-Kâdir (c.c.), el-Muktedir (c.c.), el-Mukaddim (c.c.), el-Muahhir (c.c.), el-Evvel (c.c.), el-Âhir (c.c.), ez-Zâhir (c.c.), el-Bâtin (c.c.), el-Vâlî (c.c.), el-Müteâlî (c.c.), el-Berr (c.c.), el-Tevvâb (c.c.), el-Muntekim (c.c.), el-Afüvv (c.c.), er-Raûf (c.c.), Mâlikü’l-Mülk (c.c.), Zü’l-Celâli ve’l-İkrâm (c.c.), el-Muksit (c.c.), el-Câmi’ (c.c.), el-Ganiyy (c.c.), el-Muğnî (c.c.), el-Mâni’ (c.c.), ed-Dârr (c.c.), en-Nâfi’ (c.c.), en-Nûr (c.c.), el-Hâdî (c.c.), el-Bedi’ (c.c.), el-Bâkî (c.c.), el-Vâris (c.c.), er-Raşîd (c.c.), es-Sabûr (c.c.).

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu