Çeşitli Dualar

Her Türlü Hayırlı Taleb ve Murâd için Kılınacak Nâmâz ve Okunacak Duâ


Önce cum‘a gecesi sabaha karşı, iki (2) rek‘at namâz kılınıp arkasından aşağıdaki duâ ta‘rif edildiği şekilde 480 def‘a okunacak:
Önce “Bi’smi’llâhi’r-rahmâni’r-rahîm”
dedikten sonra,
100 def‘a:

رَبَّنَا افْتَحْ بَيْنَنَا وَ بَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقِّ وَاَنْتَ خَيْرُ
الْفَاتِح۪ٖٗينَ.


“Rabbene’ftah beynenâ ve beyne kavminâ
bi’l-hakkı ve ente hayru’l-fâtihîn.”
(A‘râf s., Âyet: 89)

Ma‘nâsı
Ey Rabbim! Bizimle kavmimiz arasında hakkla hükmet. Sen hükmedenlerin en
hayırlısısın. (A‘râf s., Âyet: 89)
Duâsı okunup, arkasından bir def‘a:

اَللّٰهُمَّ يَامُفَتِّحَ الَْبْوَابِ اِفْتَحْ لَنَا خَيْرَ الْبَابِ.

“Allâhümme yâ müfettiha’l-ebvâb iftâh lenâ hayra’l-bâb” duâsı okunacak.
Ma‘nâsı
Ey kapıları açan Allâh’ım! Bizim için de hayırlı kapılar aç.
Dört kere bu şekilde tekrârdan sonra, beşinci kerede yine besmelenin arkasından
80 def‘a:

رَبَّنَا افْتَحْ بَيْنَنَا وَ بَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقِّ وَاَنْتَخَيْرُ الْفَاتِح۪ينَ.

“Rabbene’ftah beynenâ ve beyne kavminâ bi’l-hakkı ve ente hayru’l-fâtihîn.”
Ma‘nâsı
Ey Rabbim! Bizimle kavmimizin ara

sında hakkla hükmet. Sen hükmedenlerin
en hayırlısısın.
Duâsı ve bir def‘a:

اَللّٰهُمَّ يَامُفَتِّحَ الَْبْوَابِ إِفْتَحْ لَنَا خَيْرَ الْبَابِ.

“Allâhümme yâ müfettiha’l-ebvâb iftâh
lenâ hayra’l-bâb” duâsı okunacak.
Ma‘nâsı
Ey kapıları açan Allâh’ım! Bizim için de
hayırlı kapılar aç.

Duâ (Âyetü’l-Kürsî):

بِسْمِ الّٰلِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ
اَللُّٰ لَ اِلٰهَ اِلَّ هُوَ، اَلْحَيُّ الْقَيُّومُ، لَ تَأْخُذُهُ سِنَةٌ
وَلَ نَوْمٌ، لَهُ مَا فِي السَّمٰوَاتِ وَمَا فِي الَْرْضِ، مَنْ
ذَا الذَّ۪ي يشَْفَعُ عِنْدَهُ الَِّ باِذِْنهِ۪، يعَْلمَُ مَا بيَْنَ ايَْد۪يهِمْ
وَمَا خَلْفَهُمْ، وَلَ يحُ۪يطوُنَ بشَِيْءٍ مِنْ عِلْمِه۪ الَِّ بمَِا
شَاءَ، وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمٰوَاتِ وَالَْرْضَ، وَلَ يَؤُدُهُ
حِفْظُهُمَا، وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظ۪يمُ

“Allâhü lâ ilâhe illâ hüve’l-hayyu’l-kayyûm,
lâ te‘huzuhu sinetun velâ nevm, lehu
mâ fî’s-semâvâti vemâ fi’l-ardi, men ze’llezî
yeşfe’u ‘indehu illâ bi iznihi, ya’lemu
mâ beyne eydîhim vemâ halfehum, velâ
yuhîtûne bişey’in min ‘ilmihi illâ bimâ
şâe, vesi’a kursiyyuhu’s-semâvâti vel-ard,
velâ yeûduhu hifzuhumâ vehuve’l-aliyyu-
l’azîm.”
8 def‘a okunacak.
Birinci okunuşta; ön tarafa, ikincide; sağa, üçüncüde; sola, dördüncüde; arkaya, beşincide; yukarıya, altıncıda; aşağıya üflenilecek, yedinci okunuşta; yutulacak, sekizinci okunuşta; etrafa dönülerek (dört
bir tarafa doğru) üflenecektir.
Ma‘nâsı
Allâh’tan başka hiçbir İlâh yoktur. O dâimâ diridir (hayydır), bütün varlığın idaresini yürüten (kayyûm)dir. O’nu ne gaflet basar, ne de uyku. Göklerde ve yerde ne varsa hepsi O’nundur. İzni olmadan huzurunda şefâat edecek olan kimdir? O, kullarının önlerinde ve arkalarında ne varsa hepsini bilir. Onlar ise, O’nun dilediği kadarından başka ilminden hiç bir şey kavrayamazlar. O’nun kürsisi, bütün gökleri ve yeri kucaklamıştır. Onların her ikisini de görüp gözetmek O’na bir ağırlık vermez. O çok yücedir, çok büyüktür.

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Göz Atın
Kapalı
Başa dön tuşu