Çeşitli Dualar

Hıfz Duâları

أَعُوذُ بِالّٰلِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ الّٰلِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ تَحَصَّنْتُ بِذِي الْمُلْكِ وَالْمَلَكُوتِ وَاعْتَصَمْتُ بِالْعِزَّةِ وَالْجَبَرُوتِ وَتَوَكَّلْتُ عَلَى الْمَلِكِ الْحَيِّ الْقَيُّومِ الْحَلِيمِ الَّذِي لاَ يَنَامُ وَلاَيَمُوتُ. دَخَلْتُ فِي حِرْزِ اللّٰ دَخَلْتُ فِي حِفْظِ اللّٰ دَخَلْتُ فِي امََانِ الّٰلِ بِحَقِّ كٓهٰيٰعٓصٓ كُفِيتُ، وَبِحٰمٓ عسٓقٓ حُمِيتُ، وَبِلاَحَوْلَ وَلاَقُوَّةَ إِ بَّلاِالّٰلِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ. اَللّٰهُمَّ احْرُزْنيِ بحِِرْزِ قدُْرَتكَِ مِنْ كيَْدِ الْعَْدَاءِ وَخَلِصّْنِي بِمَنِّكَ عَنْ سُوءِ قَصْدِ الَْشْقِيَاءِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ قَهْرِ الْقَاهِرِينَ وَظُلْمِ الظَّالِمِينَ وَكَيْدِ الُْمَرَاءِ الْحَاسِدِينَ وَطَعْنِ الَْشْقِيَاءِ الْمُفْسِدِينَ وَشَمَاتَةِ الَْشِرَّاءِ الْمُضِرِّينَ. وَالْحَمْدُ لِِّٰ رَبِّ الْعَالَمِينَ.

اَللّٰهُمَّ يَاحَافِظَ نُوحٍ فِي الْمَاءِ وَيُوسُفَ فِي الْبِئْرِ وَيُونُسَ فِي بَطْنِ الْحُوتِ وَ أَيُّوبَ فِي الضُّرِّ وَ مُوسٰى فِي الْيَمِّ وَ إِبْرَاهِيمَ فِي النَّارِ وَ مُحَمَّدٍنِ صَلّّٰى الَّلُ تَعَالٰى عَلَيهِ وَسَلَّمَ فِي الْغَارِ. اِحْفَظْنِي وَلاَتَفْضَحْنِي عَلَى رُؤُوسِ الَْشْهَادِ. اَللّٰهُمَّ إِنِّي اَصْبَحْتُ* )أَمْسَيْتُ( لَ أَمْلِكُ لِنَفْسِي ضَرًّا وَلا نَفْعًا وَلامََوْتًا وَلا حَيَاةً وَلا نُشُورًا، وَلا أَسْتَطِيعُ أَنْ آخُذَ إِ مَا أَعْطَيْتَنِي وَلاَاَتَّقِيَ إِ مَا وَقيَْتنَِي. الَلهُّٰمَّ وَفقِّْنِي لمَِا تحُِبهُّ وَترَْضَاه مِنَ القَْوْلِ وَالْعَمَلِ فِي طَاعَتِكَ إِنَّكَ ذُوا الْفَضْلِ الْعَظِيمِ. بِسْمِ الّٰلِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ فَالّٰلُ خَيْرٌ حَافِظًا وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ. بِسْمِ الّٰلِ مَا شَاءَ الّٰلُ لاَيَسُوقُ الْخَيْرَ إِ الّٰلُ. بِسْمِ الّٰلِ مَا شَاءَ الّٰلُ لاَيَصْرِفُ السُّوءََ إِ الّٰلُ

E‘ûzu bi’llâhi mine’ş-şeytâni’r-racîm.

Bi’smi’llâhi’r-rahmâni’r-rahîm.

Tehassantü bi-zî’l-mülki ve’l-melekûti, va‘tesamtü bi’l-‘izzeti ve’l-ceberûti ve tevekkeltü ‘alâ’l-meliki’l- hayyi’l- kayyûmi’lhalîmi’llezî lâ-yenâmu ve lâ-yemûtu. Dahaltü fî hirzi’llâhi. Dehaltü fî hifzi’llâhi. Dehaltü fî emâni’llâhi bi-hakki kâf hâ yâ ‘ayn sâd. Küfîtü ve bi-hâ mim ‘ayn sîn kâf. Humîtü ve bi-lâhavle ve lâ-kuvvete illâ bi’llâhi’l-‘aliyyi’l-‘azîm.

Allâhümma’hruznî bi-hirzi kudretike min keydi’l-a‘dâi ve hallisnî bi mennike ‘an sûikasd-i’l-eşkiyâi ve e‘ûzü bi-ke min kahri’lkâhirîne ve zulmi’z-zâlimîne ve keydi’l ümerâi’l- hâsidîne ve ta‘ni’l- eşkiyâi’l-müfsidîne ve şemâteti’l-eşirrâi’l-mudirrîne ve’l-hamdü li’llâhi rabbi’l-‘âlemîn.

Allâhümme yâ hâfiza Nûhin fî’l-mâ’i ve Yûsufe fî’l-bi’ri ve Yûnuse min batni’l-hûti ve Eyyûbe fî’d-durri ve Mûsâ fî’l-yemmi ve İbrâhîme fî’n-nâri ve Muhammedin sallâ’llâhu te‘âlâ âleyhi ve selleme fî’l-ğâri. İhfaznî ve lâ tefzahnî ‘alâ rü’ûsi’l-eşhâdi.

Allâhümme innî esbahtü* (emseytü) lâ-emlikü li-nefsî darran ve lâ-nef‘an ve lâ-mevten ve lâ-hayâten ve lâ-nüşûrâ ve lâ-estedî‘u en âhuze illâ mâ-a‘taytenî ve lâ-ettekiye illâ mâ vekîtenî allâhümme ve’ffiknî li-mâ tühibbuhu ve terdâhu mine’l-kavli ve’l-‘ameli fî tâ‘atike inneke zû’l-fadli’l-‘azîm.

Bi’smi’llâhi’r-rahmâni’r-rahîm

Fa’llâhu hayrun hâfizan ve hüve erhamu’r-râhimîn.

Bi’smi’llâhi mâ-şâ’a’llâhu lâ-yesûku’l-hayra illâ’llâh.

Bi’smi’llâhi mâ-şâ‘a’llâhu lâ-yesrifü’s-sûe illâ’llâh.

Bi’smi’llâhi mâ-şâ’a’llâhu mâ-kâne min ni‘metin fe-mina’llâh.

Bi’smi’llâhi mâ-şâ’a’llâhu lâ-havle ve lâkuvvete illâ bi’llâh.

Mâ-şâ’a’llâhu te‘âlâ bi’smi’llâhi tevekkeltü ‘alâ’llâhi lâ-havle ve lâ-kuvvete illâ bi’llâhi’l-‘aliyyi’l-‘azîm.

Yâ Şâfî, yâ Kâfî, yâ Mu‘âfî.

* Sabah esbahtü şeklinde Akşam emseytü şeklinde okunacak.

Türkçe Anlamı:

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allâh’a sığınıyorum.

Rahmân ve Rahîm olan Allâh’ın adıyla.

Mülkün ve saltanatın sahibiyle korundum. İzzetine sarıldım. Uyumayan, ölmeyen, mühlet veren, işleri üstlenen ve idâre eden hayat sâhibi mülk sâhibi Rabbime tevekkül ettim. “Lâ havle velâ kuvvete illa billâh” hürmetine, “hâ-mim-ayn-sin-kaf” hürmetine, “kafha-ya-ayn-sad” hürmetine Allâh’ın korumasına girdim.

Allâh’ım! Kudretinle beni düşmanların hîlelerinden koru, lütfunla beni kötülerin kötülüklerinden koru. Zâlimlerin zulmünden, kahredenlerin kahrından Sana sığınıyorum. Zarar veren şerlilerin sataşmasından, bozguncuların kötülüklerinden, hased eden yetkililerin tuzağından Sana sığınıyorum.

Bütün hamdler âlemlerin Rabbi olan Allâh’a âittir.

Nûh (a.s.)’ı suda, Yusuf (a.s.)’ı kuyuda, Yunus (a.s.)’ı balığın karnında, Eyyûb (a.s.)’ı hastalıkta, Musa (a.s.)’ı koca denizde, İbrahim (a.s.)’ı ateşte ve Hazreti Muhammed (s.a.v.)’i mağarada koruyan Allâh’ım! Beni de koru, beni tanıkların yanında utandırma.

Allâh’ım! Zarar, fayda, ölüm, hayat ve diriliş konusunda kendime, kâdir, mâlik değilim. Senin verdiğin dışındakini alamam, Senin beni koruman sayesinde korunabilirim.

Allâh’ım! Beni sevdiğinde başarılı kıl. Sen büyük ihsan sahibisin.

Rahman ve Rahîm olan Allâh’ın adıyla.

Allâh en hayırlı koruyandır. O merhametlilerin en merhametlisidir.

Allâh’ın adıyla. Allâh ne dilerse o olur.

Allâh’tan başka hayra götüren yoktur.

Allâh’ın adıyla. Allâh ne dilerse o olur.

Allâh’tan başka kötülükten bizi çevirecek kimse yoktur.

Allâh’ın adıyla. Allâh ne dilerse o olur.
Ne ni‘met varsa hepsi, Allâh’tandır. İsyandan dönüş, itaate güç ve kuvvet Allâh’ın yardımı iledir.

Yüce Allâh ne dilerse o olur. Allâh’ın adıyla ona tevekkül ettim. Yüce ve büyük olan Allâh’ın yardımıyla isyandan dönüş ve itaate güç mümkündür. Ey şifâ veren, her şeye yeten, ey âfiyet veren Allâh’ım!

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu