Resulullah (sav)'i Rüyada Görmenin Yolları

Müzzemmil Sûresini Okumak

İmâm Kastalânî Hazretleri[1] buyurdu: Bazı (hadis) mecmualarında gördüm:

-“Kim, Müzemmil sûresini ve Kevser Sûresini okumaya devam ederse; Peygamber (s.a.v.) Efendimiz Hazretleri’ni rü’yâda görür. (Saâdetü’d-Dareyn, s. 525)

Manası:

Rahmân ve Rahîm olan Allah´ın adıyla

Ey örtünüp bürünen (Peygamber)! ﴾1﴿ Kalk, birazı hariç olmak üzere geceyi; yarısını ibadetle geçir. Yahut bundan biraz eksilt.﴾2-3﴿ Yahut buna biraz ekle. Kur’an’ı ağır ağır, tane tane oku. ﴾4﴿Şüphesiz biz sana (sorumluluğu) ağır bir söz vahy edeceğiz. ﴾5﴿Şüphesiz gece ibadetinin etkisi daha fazla, (bu ibadetteki) sözler (Kur’an ve dua okuyuşlar) ise daha düzgün ve açıktır. ﴾6﴿ Çünkü gündüzün sana uzun bir meşguliyet vardır. ﴾7﴿ Rabbinin adını an ve bütün benliğinle O’na yönel. ﴾8﴿ O, doğunun da batının da Rabbidir. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. Öyle ise onu vekil edin.﴾9﴿ Onların söylediklerine sabret ve onlardan güzellikle ayrıl. ﴾10﴿Nimet içinde yüzen o yalanlayıcıları bana bırak ve onlara biraz mühlet ver. ﴾11﴿ Çünkü bizim yanımızda (kâfirler için) bukağılar vardır, cehennem vardır, boğazdan zor geçen yiyecekler vardır ve elem dolu bir azap vardır. ﴾12-13﴿ Yerin ve dağların sarsılacağı ve dağların akıp giden kum yığını olacağı günü (kıyameti) hatırla. ﴾14﴿(Ey Mekkeliler!) Şüphesiz biz size üzerinize şahitlik edecek bir peygamber gönderdik. Nitekim Firavun’a da bir peygamber göndermiştik. ﴾15﴿ Ama Firavun o peygambere isyan etti, biz de onu ağır ve çetin bir şekilde yakalayıverdik. ﴾16﴿ Hal böyle iken inkar ederseniz, çocukları ak saçlı ihtiyarlara çevirecek olan bir günden (kıyametten) nasıl korunursunuz? ﴾17﴿ O günle gök (bile) yarılır, Allah’ın vadi gerçekleşir. ﴾18﴿ Şüphesiz bunlar bir öğüttür. Kim dilerse Rabbine ulaştıran bir yol tutar. ﴾19﴿(Ey Muhammed!) Şüphesiz Rabbin, senin, gecenin üçte ikisine yakın kısmını, yarısını ve üçte birini ibadetle geçirdiğini biliyor. Beraberinde bulunanlardan bir topluluk da böyle yapıyor. Allah gece ve gündüzü düzenleyip takdir eder. Sizin buna (gecenin tümünde yahut çoğunda ibadete) gücünüzün yetmeyeceğini bildi de sizi bağışladı (yükünüzü hafifletti.) Artık Kur’an’dan kolayınıza geleni okuyun. Allah, içinizde hastaların bulunacağını, bir kısmınızın Allah’ın lütfundan rızık aramak üzere yeryüzünde dolaşacağını, diğer bir kısmınızın ise Allah yolunda çarpışacağını bilmektedir. O halde, Kur’an’dan kolayınıza geleni okuyun. Namazı dosdoğru kılın, zekâtı verin, Allah’a güzel bir borç verin. Kendiniz için önceden ne iyilik gönderirseniz onu Allah katında daha üstün bir iyilik ve daha büyük mükâfat olarak bulursunuz. Allah’tan bağışlama dileyin. Şüphesiz Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. ﴾20﴿


[1] 851 (m. 1448) senesinde Kâhire’de doğdu. Küçük yaşta Kur’ân-ı kerîmi ezberledi. Birçok âlimden ders okudu.

İbn-i Hacer Askalânî Şâvi ve başka âlimlerden İcâzet aldı.  Ömrünü, okumak, okutmak ve ibâdetle geçirdi. Peygamberimizin (s.a.v.) kabr-i şerîflerini ziyâreti esnasında, O’na olan muhabbeti sebebiyle kendinden geçerdi. Sonra da bu muhabbetinin neticesi olarak, Peygamberimizin (s.a.v.) hayâtını anlatan “Mevâhib-i Ledünniyye” adlı eserini yazdı. (İlahi Rahmet ismiyle Türkçe’ye çevrilmiştir.) 923 (m. 1517) senesinde Kâhire’de irtihâl etti.

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu