Mübarek Gün ve Geceler

Regaib Gecesi ve Namazı

Regaib Gecesi (Regaip Kandili) Receb Ayının ilk Cuma (Perşembe’yi Cuma’ya bağlayan) Gecesidir.
Ramazân-ı şerîfin karşılayıcısı durumunda olan mübârek aylardan Receb ayının ilk cuma gecesine Regâib gecesi (Regaip Kandili) denir. Bu geceye Regâib gecesi denmesinin asıl sebebi şudur: Bu gecede Peygamberimiz (s.a.v.)’e hâs bazı ma‘nevî ihsânlar vâki olmasıdır ki bunun şükür ifâdesi olarak Peygamberimiz (s.a.v.) on iki rek‘at namâz kılmışlardır. Resûlullâh (s.a.v.): “Bir kimse Receb’in ilk perşembe gününü oruç tutup o günün gecesinde (akşam ile yatsı arasında) iki rek‘atta bir selâm vererek on iki rek‘at namâz kılsa (şöyle ki: Her rek‘atta bir Fâtiha, üç Kadîr sûresi, on iki İhlâs sûresi okumak sûretiyle namâzdan sonra;ِّ

“Allâhümme salli ‘alâ muhammedin nebîyyi’l- ümmiyyi ve ‘alâ âlihi ve sellim.”

Türkçe Anlamı:

Allâh’ım! Ümmî Nebîn Muhammed üzerine, âline ve arkadaşlarına salât eyle. diyerek benim üzerime yetmiş def‘a salevât getirdikten sonra secdeye varsa, secdede (70) def‘a;

“Sübbûhun kuddûsun rabbünâ ve rab- bü’l- melâiketi ve’r-rûh.”
Türkçe Anlamı:
Ey bizim Rabbimiz, meleklerin ve Cibrîl-i Emînin Rabbi, Seni tüm noksanlıklardan tenzîh ederiz.
dedikten sonra secdeden başını kaldırsa, oturduğu yerde 70 def‘a;

“Rabbi’ğfir ve’rham ve-tecâvez ‘ammâ ta‘lemü inneke ente’l- e‘azzü’l- ekrem.”
Türkçe Anlamı:
Rabbim beni affet, bana merhamet et. Bildiğin hatalarımı affet. Şüphesiz Sen çok izzet sahibi ve ikramı en çok olansın.
dedikten sonra ikinci def‘a secde edip secdede iken birinci def‘a secdede ne okumuşsa aynen onları tekrar eder, bitiminde ise secdede Allâh (c.c.)’den isteyeceklerini ister, duâ ve niyâzını yaparsa, Hakk Te‘âlâ da onun ihtiyâçlarını, dilek ve temennîlerini kabûl eder.” buyurmuşlardır.
Bu namâzı kılanlar hakkında Resûlullâh (s.a.v.) şu mübârek sözlerini beyân buyurmuşlardır:
“Nefsim kudret elinde olan Allâhü Te‘âlâ-ya kasem ederim ki her hangi bir erkek veyâ kadın ta‘rif edilen bu namâzı kılarsa, Yüce Allâh bütün günâhlarını bağışlar; günâhları denizin köpüğü ve kum taneleri, kum taneleri de dağların ağırlığında ve ağaçların yaprakları kadar çok olsa bile. Bundan başka, kıyâmet günü âilesinden (yedi yüz) kişi hakkında şefâat hakkı verilir. Kendisine: Müjdeler olsun ki, Sen her türlü sıkıntılardan kurtuldun, rahatı buldun, denilir.”

Bu gece pek mübârek bir gecedir. Allâhü Te’âlâ’nın ilâhi ihsân ve ma’nevî hediyelerinin diğer zamanlardan daha çok tecelli etmesi, samimi kalble Allâh (c.c.)’ya yönelenlerin affedilmelerinin çokça ümit edilmesi ve mü’mînlerin samimiyet ve arzuyla Allâhü Te’âlâ’ya yönelmeleri sebebiyle bu geceye Regâib denilmiştir.”

Bu gece Resûlullâh (s.a.v.) için salat ü selâm getirmek, O’nun varlığıyla iftihâr ettiğimizin en temel göstergesidir. Ayrıca sıkıntıda olan tüm Müslümanlara duâ edilmesi tavsiye edilir.

Resûlullâh (s.a.v.) buyurdular ki: “Receb’in ilk Cuma gecesini ihyâ edene Allâhü Te’âlâ kabir azâbı yapmaz. Dualarını kabul eder. Yalnız, yedi kimseyi affetmez ve duâlarını kabul etmez:

Faiz alan veya veren, müslümanları aşağı gören, anasına babasına eziyet edip karşı gelen çocuk; müslüman olan ve şerîate, dîne uyan kocasını dinlemeyen kadın, şarkı ve çalgıcılığı sanat edinenler, livâta ve zina edenler, beş vakit namazı kılmayanlar.”

Yine rivâyet edildi ki: “Receb’in ilk Cuma gecesinin (Regaib’in) üçte biri geçince, bütün melekler Receb ayında oruç tutanlar için istiğfâr ederler.”

Regâib Gecesi pek mübârek bir gece olduğundan bu geceden gaflet etmeyerek, ibâdet ve taatle, zikir ve fikirle, tevbe ve istiğfâr ile, salât ü selâmla, duâ ve niyâzla geçirmelidir.

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu