Günlük Dualar

Sabah Akşam Okunacak Duâ

Aşağıdaki duâyı bir kimse sabah üç def‘a okursa akşama kadar, akşam üç def’a okursa sabaha kadar okuyan kimseye ânî bir belâ isâbet etmez.

بِسْمِ اللِّٰ الَّذِي لَيَضُرُّ مَعَ اسْمِهِ شَيْءٌ فِي الَْرْضِ وَلَ فِي السَّمَاءِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ.

Bismillâhi’llezî lâ yedurru me‘a’smihî şey’ün fi’l ardı ve lâ fi’s-semâi vehüve’s-semî‘u’l alîm.

Türkçe Anlamı:

“Allâh (c.c.)’nun İsm-i Celîli sayesinde ne semâda, ne de yeryüzünde hiçbir şey zarar veremez. O (c.c.) her şeyi işiten, her şeyi hak1kıyla bilendir.” (Ebû Davûd, Edeb, 101; İbn Mâce, Duâ, 14)


Ebû Selâm, Hz. Enes (r.a.)’den naklediyor: Resûlullâh (s.a.v.)’in şöyle söylediğini işittim: “Kim akşama ve sabaha erdiği zaman:

رَضِينَا بِالّٰلِ رَبًّا وَبِالِْسْلاَمِ دِينًا وَبِمُحَمَّدٍ رَسُولاً.

Radînâ billâhi Rabben ve bi’l-İslâmi dînen ve bi-Muhammedin Rasûlen.

Türkçe Anlamı:

“Rabb olarak Allâh’a, Din olarak İslâm’a, Resûl olarak Muhammed aleyhi’s-salâtü ve’s-selâma râzı olduk” derse onu râzı etmek de Allâh (c.c.) üzerine bir hak olmuştur.” (Ebû Dâvud, Edeb, İbn-i Mâce Duâ)

Hz. Âişe (r.anhâ)’dan rivâyet edilmiştir: Hz. Peygamber (s.a.v.)’e “Allâh’a en sevimli gelen amel hangisidir” diye sorulunca O, “Az da olsa devamlı olanıdır” buyurmuştur. (Buhârî, Kitâbu’r-Rikâk)
“Allâh katında hak din İslâm’dır.” (Âl-i İmrân s. 18)
“Kim İslâm’dan başka bir din ararsa, bilsin ki kendisinden (böyle bir din) aslâ kabul edilmeyecek ve o âhirette ziyan edenlerden olacaktır.” (Âl-i İmran s. 85)
“Göklerde ve yerde bulunan her şey Allâh’ı tesbîh etmektedirler. O Azîz’dir, Hakîm’dir.” (Hadîd s. 1)

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu