Mübarek Gün ve Geceler

Rebîu’l-Evvel Ayında Yapılacak İbadetler

MEVLÎD KANDİLİ

11 R.Evvel’i 12 R.Evvel’e bağlayan gecedir.
Mevâhib’den:
Resûl-i Ekrem (s.a.v.) Efendimiz, doğduğunda Ebû Leheb’in câriyesi Süveybe emzirmiştir. Resûlullâh (s.a.v.) Efendimizin doğumunu müjdeleyince Ebû Leheb onu âzâd eylemişti.
Ebû Leheb öldükten sonra bir gece vâkıa (rüyâ)’da gördüler. (Dedi ki):
– “Cehennemdeyim. Ammâ düşenbe (Pazartesi) geceleri geldiği zamân azâbım hafifletilir. Parmaklarımın arasını emerim, su çıkar onu içerim.” dedi.
“Sebebi budur ki; düşenbe (pazartesi) gecesi Resûlullâh (s.a.v.) dünyâya teşrîf ettikte, Süveybe gelip bana haber vermişti. Ben de onu âzâd etmiş idim. Hakk Teâlâ (Azze ve Celle) onun karşılığında düşenbe (pazartesi) geceleri âzâbımı hafifletip bu ihsânı kıldı” dedi. İbn-i Cezerî (Rahmetullâhi aleyh) der ki:
Ebû Leheb, Resûlullâh (s.a.v.) Hazretlerinin doğduğu gece bu ihsânı etmekle -Ebû Leheb gibi bir kâfir- Cehennem içinde fâidesini görünce; kıyas ile, bir kimse mü’min ve muvahhid ola, o gecelere ta‘zîm edip, Resûlullâh (s.a.v.) hürmetine ikrâm ve ihsânlarda bulunsa, Hakk Sübhânehü ve Te‘âlâ yanında ne kadar lütf u kereme müstehak olur! düşünelim.
İşte mü’minlere lâyık olan budur ki Mevlid ayında Resûlullâh (s.a.v.) hürmetine Mevlid-i Şerîf okutup hayırlar yapıp fukarâya vereler, demişlerdir. Ve tecrübe edilmiştir ki, bir kimse Mevlid ayında Resûlullâh (s.a.v.) hürmetine toplantı ve ziyâfet ile Mevlid-i Şerîf okutsa o yıl içinde belâdan emîn olup murâdı ne ise gerçekleşir demişlerdir.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu