Resulullah (sav)'i Rüyada Görmenin Yolları

E’ûzü Besmele ile Duâ Etmek

İmam Şa’rânî Hazretleri’nin[1] “Tabakâtü’l-Evliyâ”da Ebû’l-Mevâhib eş-Şâzelî Hazretlerinden naklettiğine göre:

“Allâhümme bihakkı Muhammedin (s.a.v.) erinî veche Muhammedin (s.a.v.) hâllen ve meâlen…”

Sen bu duayı okuduğun vakit; ben her zaman senin rü’yâna girerim. Asla senden gecikmem. (Saadetü’d-Dareyn, s. 533)


[1] Abdülvehhâb-ı Şa’rânî (k.s.) Hazretleri Şa’rânî Mısır’ın Kalkaşend kasabasında 1493 (H.898) de doğdu. Henüz yedi yaşında Kur’ân-ı kerîmi ezberledi. Sekiz yaşında iken, geceleri teheccüd namazlarını hiç terk etmeden kılmaya başladı. Büluğ çağına gelmeden, kıldığı gece namazlarında Kur’ân-ı kerîmi hatmederdi. Genç yaşında, hadîs ve fıkıh ilimlerinde ehliyet kazandı. Tasavvuf yolunda da çalışarak, pekçok velînin feyz ve teveccühlerine kavuştu. 1565 (H.973) de Mısır’da vefât etti.

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu