Resulullah (sav)'i Rüyada Görmenin Yolları

İsm-i A’zam Salevâtını Okumak

Muhammed Ebû Şi’ri’ş-Şâmî Hazretleri’nin salevâtıdır. O da şudur:

اَللَّهُمَّ إِنِّى أَسْأَلُكَ بِاسْمِكَ اْلأَعْظَمِ الْمَكْتُوبِ مِنْ نُورِ وَجْهِكَ اْلأَعْلَى الْمُؤَبَّدِ الدَّائِمِ الْبَاقِى الْمُخلَّدِ فِى قَلْبِ نَبِيِّكَ وَرَسُولِكَ مُحَمَّدٍ (صلى الله عليه وسلم) وَأَسْأَلُكَ بِاسْمِكَ اْلأَعْظَمِ الْوَاحِدِ بِوَحْدَةِ اْلأَحَدِ الْمُتَعَالِى عَنْ وَحْدَةِ الْكَمِّ وَالْعَدَدِ الْمُقَدَّسِ عَنْ كُلِّ أَحَدٍ وَبِحَقِّ بِسْـمِ ٱللهِ ٱلرَّحْمٰنِ ٱلرَّحِيمِ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ (1) اللَّهُ الصَّمَدُ (2) لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ (3) وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ (4) أَنْ تُصَلِّى عَلىَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ (صلى الله عليه وسلم)  سِرِّ حَيَاتِ الْوُجُودِ وَالسَّبَبِ اْلأَعْظَمِ لِكُلِّ مَوْجُودٍ صَلاَةً تُثَبِّتُ فِى قَلْبِى اْلإِيْمَانَ وَتُحَفِّظُ الْقُرْآنَ وتُفَهِّمُنِى مِنْهُ الآيَاتِ وَتَفْتَحُ لِى بِهَا نُورَ الْجَنَّاتِ وَنُورَالنَّعِيمِ وَنُورَ النَّظَرِ إِلَى وَجْهِكَ الْكَرِيمِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلِّمِ

Okunuşu:

“Allâhümme innî es’elüke b-ismike’l-a’zami’l-mektûbi min nuri vechike’l-alâ’l-müebbedi’d-dâimi’l-bâkî’l-mu­halledi fî kalbi nebiyyike ve resûlike Muhammedin (sa­llâllâhü aleyhi ve selem) ve es’elüke b-ismikel-’azamı’l-vahidi bivahdeti’l-ahadi’l-müteâli an vahdeti’l-kemmi ve’l-adedi’l-mukaddesi an külli ahadin. Ve bihakkı Bismillâhi’r -rahmâni’r-rahîm Kul hüvellâhü ehad (1) Allâhüs-samed (2) Lem yelid ve lem yûled (3) Velem yekün lehû küfüven ehad (4) En tüsalliye ‘alâ seyyidina Muhammedin (sallâllâhu aleyhi ve sellem) sırrı hayati’l-vucûdi ve sebebi’l-a’zami li-külli mevcûdin. Salâten tüsebbitü fi kalbi’l-îmâne ve tuhaffizunî’l-Kur’âne ve tüfehhimünî minhü’l-âyâti ve tüftehü lî bihâ nura’l-cennati ve nuranneîmi ve nuran­nazari ilâ vechike’l-Kerîm ve ‘alâ alihi ve sahbîhi ve sellim…”

Manası:

Ey Allah’ım! Ben Senden, en yüce cemalinin nurundan ya­zılmış olan,

Nebî ve Resûlün Muhammed (s.a.v.)’in kalbinde, dâimî, bâkî ve müebbed olan ism-i a’zam’ın (en büyük ismin) hürmetine istiyorum.

Yine Senden, Bir’in birliğiyle bir olan, miktar ve sayı birliğinden münezzeh ve herkesten mu­kaddes olan ism-i a’zam’ın ve: De ki: O Allah birdir. Allah Samed’dir. Doğurmamıştır ve doğrulmamıştır. Kimse de O’na denk olmamıştır.”

Sure-i celîlesinin hakkı için istiyorum ki, var­lık ve hayatın sırrı ve her varlığın en büyük se­bebi olan Resûlüllah (s.a.v.)’e öyle bir salât edesin de,

O’nunla îmânı kalbimde sabit kılasın, bana Kur’ân-ı ezberletesin, âyetleri onun sayesinde bana anlatasın, cennetlerle nimetlerin nûrunu ve Senin kıy­metli cemâline bakmanın nûrunu onunla bana açasın. Ehl-i Beyt’ine ve sahâbesine de öylece salât-ü selâm edesin!

Bunu okuyanlar, rü’yâsında Hızır Aleyhisselâm ve Efendimiz (s.a.v.) Hazretleri’ni görürler. (Saadetü’d-Dareyn, s. 532)

SALEVÂTIN FAZÎLETİ, HAVÂSSI VE ESRÂRI

Bu salevatın birçok fazilet, havâssı ve faydası vardır. Sadece bu salevât için bir kitap yazılmıştır. Musannifi gizli olan “ism-i a’zam” isimli kitapta bu salevâtın içinde ism-i azam olduğu ifade edilmiş ve bu salevâtın maddî ve manevî faydaları şöyle sıralanmıştır:

 1. 1.    Bu salevâtı günde yüz kere okursan; evliyâullah olursun.
 2. 2.    Bu salevâtı günde bin kere okursan; sana gaib âleminin kapıları açılır.
 3. 3.    Zâlimlerin helâk olması için Cumartesi günü bin kere okunursa; zalimlerin çok acâib bir şekilde helâk oldukları görülür.
 4. 4.    Yol kesen eşkıyâlar için okunur.
 5. 5.    Düşmanlar için okunur. Kişi sol ayağının altından bir avuç toprak alıp, üzerine bu salâvâtı yedi kere okur. Ve toprağı yüksek bir yerden düşmanların olduğu tarafa doğru atarsa; hemen o saatte düşmanlar helâk olurlar.
 6. 6.    Emânet için okunur.
 7. 7.    Borcun ödenmesi için her gün yedi kere okunur.
 8. 8.    Murâdın hâsıl olması için okunur.
 9. 9.    Maddî ve manevî istekler için okunur. Maddî ve manevî istekler için günde yedi kere okunmalıdır. Sevâbını Hızır Aleyhisselâm, ricâl-i gayb, ashâb-ı kirâm ve Peygamber (s.a.v.) Efendimiz Hazretleri’nin mübârek ruhlarına niyet edilmelidir. Ve eğer muradın hâsıl olursa; Peygamber (s.a.v.) Efendimiz Hazretleri, Hızır Aleyhisselâm, ashâb-ı kirâm, evliyâullah ve Peygamber (s.a.v.) Efendimiz Hazretleri’nin ehl-i beytinin ervâhına hediye etmek üzere, fakir, yetim, miskin ve ilim talebelerine yardım etmeyi nezretmelisin. Ve dileğin gerçekleştiği zaman da mutlaka bu dileğini yerine getirmelisin.
 10. 10.    Bu salevât hastalara okunur.
 11. 11.    Baş ağrısı için okunur.
 12. 12.    Migren için okunur.
 13. 13.    Humma için okunur.
 14. 14.    Göz ağrısı için okunur.
 15. 15.    Yarım baş ağrısı için okunur. Hastalıklar için gül suyunun üzerine Fâtiha-i şerîfe ile beraber yedi kere okunur; hastaya sürülür. Zemzem suyuna okunur, içilir.
 16. 16.    Yılan tarafından ısırılan kişinin üzerine okunur.
 17. 17.    Akrep tarafından ısırılan kişinin üzerine okunur. İnşâallah şifa bulur.
 18. 18.    Sütü az olan kadına okunur.
 19. 19.    Sütü az olan hayvanlar için okunur. Süt azlığı için yerden akan bir pınar suyunun üzerine Fâtiha-i şerîfe ile beraber yedi kere okunur. Suyu kendilerine içirilir.
 20. 20.    İlletli kişinin üzerine okunur. Allâh’ın izniyle geçer.
 21. 21.    Bevil akıntısı, prostat olanlar, doğum sıkıntısı çeken kadınlar için Fâtiha-i şerîfe ile beraber yedi kere okunur.
 22. 22.    Kötü rü’yâlar için okunur. Suya okunup uyuma vaktinde içilir.
 23. 23.    Uykuda korkanlar için, uykusuzluk çekenler için şifadır.
 24. 24.    Unutkanlığı olanlar, nefes darlığı, göğüs hastalıkları, yılancık hastalığı, kulunç hastalığı, titreme için okunur.
 25. 25.    Bu salevât yazılır bir iş yerinde olursa; orası halk tarafından sevilir. Satış çok olur, bereketli olur.
 26. 26.    Bir şeyin satışı veya bir kişinin evliliği için okunursa, taliplisi çok olur.
 27. 27.    Üzerinde bulunduran heybetli olur, câzibe sahibi olur.
 28. 28.    Peygamber (s.a.v.) Efendimiz Hazretleri’ni rü’yâda görmek için okunur.
 29. 29.    Hızır Aleyhisselâm’ı görmek için okunur.
 30. 30.    Bir şeyi musahhar etmek (emrine almak) için okunur.
 31. 31.    Dünyalık bir şeyi öğrenmek için okunur.
 32. 32.    Uhrevi bir şeyi öğrenmek ve kazanmak için okunur. Bunlar için uyumadan önce tahâret (abdest)li bir şekilde yüz kere okunur. Sonra kıbleye karşı uyu ve bu salevâtı bir kâğıda yaz baş önünde bulunsun. Himmetinin kuvveti ve istidâdın kadar görürsün.
 33. 33.    Melekût âlemine muttalî olmak için okunur.
 34. 34.    Sadr ilimlerinin acâipliklerine vakıf olmak için okunur.
 35. 35.    Bu salâvatı kırk ihlâsla okuyan hikmet sahibi olur. Kalbinde ve dilinde hikmet pınarları kaynamaya başlar.
 36. 36.    Okunursa keşf sahibi olunur.
 37. 37.    Kaçan kişi için okunur, bağlıyı çözmek için okunur.
 38. 38.    Sihir bozmak, hapiste olanın kurtuluşu, esir olanın hürriyeti için okunur. Üzüntülü okursa kurtulur.
 39. 39.    Kendisine buğzedilen kişi okursa; sevilen bir kişi olur. Halk tarafından sevilmek için okunur.
 40. 40.    Felçli hastalara okunur. Zeytinyağına okunur ve zeytinyağıyla felçli kısım ovulur.
 41. 41.    Kendisinde herhangi bir ariza olan kişi için okunur.
 42. 42.    Hamile kadınların bebeklerinin korunması için okunur.
 43. 43.    Kanser, amansız bütün hastalıklar, maddi ve manevî bütün sıkıntılar için okunur. (Saadetü’d-Dareyn, s. 369-371)

Okuma Usûlü

Bu salevât hastalıklar için ekmek, zeytinyağı, su ve benzeri bir şeyler (nimetlerin) üzerine okunurken, üzerine okunacak olan şey önüne konulur.

Önce iki rek’at namaz kılınır.

Bu namazın sevabı, Peygamber (s.a.v.) Efendimiz Hazretleri, Hızır Aleyhisselâm, ashâb-ı kirâm, ehl-i beyt, evliyâullah ve erenlerin ruhlarına hediye edilir.

Sonra bu salevât bin kere okunur.

Ve okumanın sona ermesinden sonra yine iki rek’at namaz kılınır.

Ve yine namazın sevabı, Peygamber (s.a.v.) Efendimiz Hazretleri, Hızır Aleyhisselâm, ashâb-ı kirâm, ehl-i beyt, evliyâullah ve erenlerin rûhlarına hediye edilir.

Sonra hacet sahibi buna üç gün devam eder. İnşâallah büyük faydalar görür. (Saadetü’d-Dareyn, s. 371)

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu