Resulullah (sav)'i Rüyada Görmenin Yolları

Şeyh Atâullah el-İskenderînin Salevâtı

Okunuşu:

“Allahümme salli ve selim ‘alâ seyyîdîna Muhammedin ve ‘alâ alihi kadre lâ î’lâhe illallâhu a‘ninâ ve ahfaznâ ve veffaknâ limâ terdahu vasrif annâ’s-sûe ve’rda ‘ani’l haseneyni reyhanetey. Hayril enâmi ve ‘an sâiri âlihi ve ashâbihi’l kirâmi ve edhilne’l cennete dâru’s-selami ya ha hayyu ya kayyumu ya Allah.”

Manası:

Ey Allah’ım! Efendimiz Muhammed’e ve âline, tevhidinin değerince salât eyle!

Bizi zengin et, koru ve sevdiğin razı olduğun işlere muvaffak eyle! Bizden kötülükleri çevir! Âlemlerin en hayırlısının çiçekleri olan Ha­san ve Hüseyin efendilerimizden, diğer Ehl-i Beyt’inden ve kıymetli sahabesinden razı ol!

Selam yurdu olan cennete bizi dâhil et. Yâ Hayy! Yâ Kayyûm! Yâ Allah!

Bu salevât, “Şeyh Atâullah el-İskenderî[1] Hazretleri’nindir.

Her bir maddî ve manevî maksat için yüz kere okunur.

Peygamber (s.a.v.) Efendimiz Hazretleri’ni rü’yâda görmek için bin kere okunur.

Bu salevâtı her gün bin kere okuyan kişiyi; Allâhü Te’âlâ Hazretleri ebedî olarak zengin kılar.

Onu bütün mahlûkata sevdirir.

Ondan zararları def eder.

Âfâtı ve musîbetleri ondan uzaklaştırır. (Saadetü’d-Dareyn, s. 378)

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu