Muhtelif Vesilelerle Okunacak Dualar

Teheccüde Kalkınca Okunacak Dua

İbn-i Abbas (r.a.)’dan rivâyet olunduğuna göre Nebiyy-i Ekrem (s.a.v.), gece teheccüd için kalktığında şöyle derlerdi;

Allâhümme leke’l hamdü ente kayyimü’s semâvâti ve’l-‘ardı vemen fîhinne ve leke’l hamdü ente nûru’s-semâvâti ve’l-‘ardı vemen fîhinne ve leke’l hamdü ente melikü’s semâvâti ve’l-‘ardı vemen fîhinne ve leke’l hamdü ente’l-hakku ve va‘düke hakkun ve likâüke hakkun ve kavlüke hakkun ve’l-cennetü hakkun ve’n-nâru hakkun ve’n-nebiyyûne hakkun ve Muhammedun salla’llâhu ‘aleyhi ve selleme hakkun ve’s-sâatü hakkun. Allâhümme leke eslemtü ve bike âmentü ve ‘aleyke tevekkeltü ve ileyke enebtü ve bike hâsamtü ve ileyke hâkemtü fa’ğfirlî mâ kaddemtü ve mâ ahhartü ve mâ esrartü ve mâ a‘lentü ente’l mukaddimü ve ente’l muahhiru lâilâhe illâ ente velâ havle velâ kuvvete illâ billâh.

Türkçe Anlamı:
Hamd olsun Sana Yâ Rabb! Sen bütün semâları, arzı ve onlardakileri ayakta tutansın. Hamd sana mahsûsdur ey Rabbim! Sen semâlarda, arzda ve onlarda ne varsa hepsinin nûrusun. Hamd Sana mahsusdur ey Rabbim! Sen semâların, arzın ve onlardakilerin mâlikisin. Ve Sana yine hamd olsun ki, Sen Hakk’sın. Senin va‘din de hak, Sana kavuşmak da hak, sözün de hak, cennet de hak, ateş de hak, nebîler de hak, Hz. Muhammed -salla’llâhu ‘aleyhi ve sellem- de hak, kıyâmet saati de hak. Sana teslîm oldum ey Rabbim! Sana îmân ettim, Sana tevekkül etdim ve Sana yöneldim. İnanmayanlara karşı, Sana dayanarak mücâdele ettim ve neticede ancak Seni hakem olarak kabul ettim, benim evvelki yaptıklarımı da, sonradan yapacaklarımı da, gizli yaptıklarımı da, açık yaptıklarımı da mağfiret et. Öne alan da Sensin, geriye bırakan da Sensin. Senden başka ilâh yoktur. Kuvvet ve kudret ancak, Allah’a dayanmakladır. (Buhârî, Teheccüd)

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu