Resulullah (sav)'i Rüyada Görmenin Yolları

Yedi Gece Üst Üste Okunacaklar

Büyüklerden bazıları buyurdular ki: Kim nübüvvet cemâlini, Peygamber (s.a.v.) Efendimiz Hazretleri’ni rü’yâda görmek isterse;

Uyuma vaktinde abdest alsın.

Temiz olarak yatağının üzerinde otursun.

Besmele ile beraber,

Eş-Şems sûresini,

El-Leyl sûresini,

Et-Tîn sûresini okusun.

Buna yedi gece üst üste devam etsin.

Ve çokça salât-ü selâm okusun.

Ve şu duâyı okusun:

Okunuşu:

“Allâhümme Rabbe’l-beledi’l-harâmi ve’l-hilli ve’l-harâmi ve’r-rükni ve’l-mekâmi ikra’ ‘alâ rûhi Muhammedin sallahü aleyhi ve selleme minne’s-selâm…” (Saâdetü’d-Dareyn, s. 528)

Şems Sûresi

24

Manası:

Rahmân ve Rahîm olan Allah´ın adıyla.

Güneşe ve kuşluk vaktindeki aydınlığına, güneşi takip ettiğinde aya, onu açığa çıkarttığında gündüze, onu örttüğünde geceye, gökyüzüne ve onu bina edene, yere ve onu yapıp döşeyene, nefse ve ona birtakım kabiliyetler verip de iyilik ve kötülüklerini ilham edene yemin ederim ki, nefsini kötülüklerden arındıran kurtuluşa ermiş, onu kötülüklere gömen de ziyan etmiştir. ﴾1-10﴿ Semûd kavmi azgınlığı yüzünden (Allah’ın elçisini) yalanladı. Onların en bedbahtı (deveyi kesmek için) atıldığında, Allah’ın Resûlü onlara: «Allah’ın devesine ve onun su hakkına dokunmayın!» dedi. Ama onlar, onu yalanladılar ve deveyi kestiler. Bunun üzerine Rableri günahları sebebiyle onlara büyük bir felâket gönderdi de hepsini helâk etti. (Allah, bu şekilde azap etmenin) âkıbetinden korkacak değil ya! ﴾11-15﴿

Leyl Sûresi

Manası:

Rahmân ve Rahîm olan Allah´ın adıyla.

(Karanlığı ile etrafı) bürüyüp örttüğü zaman geceye, açılıp ağardığı vakit gündüze, erkeği ve dişiyi yaratana yemin ederim ki işleriniz başka başkadır. ﴾1-4﴿ Artık kim verir ve sakınırsa, en güzeli de tasdik ederse, biz de onu en kolaya hazırlarız (onda başarılı kılarız).﴾5-7﴿ Kim cimrilik eder, kendini müstağni sayar, en güzeli de yalanlarsa, biz de onu en zora hazırlarız. Düştüğü zaman da malı kendisine hiç fayda vermez. ﴾8-11﴿ Doğru yolu göstermek bize aittir. Şüphesiz ahiret de dünya da bizimdir. ﴾12-13﴿ (Ey insanlar!) Alev alev yanan bir ateşle sizi uyardım. ﴾14﴿ O ateşe, ancak yalanlayıp yüz çeviren kötüler girer. ﴾15-16﴿Temizlenmek üzere malını hayra veren iyiler ondan (ateşten) uzak tutulur. ﴾17-18﴿ Yüce Rabbinin rızasını istemekten başka onun nezdinde hiçbir kimseye ait şükranla karşılanacak bir nimet yoktur. Ve o (buna kavuşarak) hoşnut olacaktır. ﴾19-21﴿

Tîn Sûresi

Manası:

Rahmân ve Rahîm olan Allah´ın adıyla

İncire, zeytine, Sina dağına ve şu emîn beldeye yemin ederim ki, biz insanı en güzel biçimde yarattık. Sonra onu aşağıların aşağısına indirdik. ﴾1-5﴿ Fakat iman edip sâlih amel işleyenler için eksilmeyen devamlı bir ecir vardır. ﴾6﴿ Artık bundan sonra, ceza günü konusunda seni kim yalanlayabilir? ﴾7﴿ Allah, hüküm verenlerin en üstünü değil midir? ﴾8﴿

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu