Misvak Kullanmak

Misvakın Diğer Özellikleri

Resûlullâh (s.a.v.) şöyle buyurmuşlardır: “Misvak kullanmanız gerekir. Zira misvakta on güzel şey vardır. Bunlar:

•     Ağzı temizler.

•     Rabbi râzı eder.

•     Melekleri sevindirir.

•     Gözü parlatır.

•     Dişleri beyazlatır.

•     Diş etlerini pekleştirir.

•     Diş kirini giderir.

•     Yemeği hazmettir.

•     Balgamı keser.

•     Namaza kat kat sevap getirir.

Ayrıca ağız kokusunu güzelleştirir. Ağzın çirkin kokularını önler. O ağız ki, Kur’ân yoludur.” (Tenbîhü’l Gâfilîn)

Nebî (s.a.v.) şöyle buyurdular: “Misvak kullandıktan sonra kılınan iki rek’at namaz, misvak kullanmadan kılınan 70 rek’at namazdan daha üstündür.” (Ebû Nuaym)

Bu sevab, misvak abdest alırken kullanıldığı zaman kazanılır. Nebî (s.a.v.) bir Cuma günü şöyle buyurdular: “Ey müslümanlar! Allâh bu günü müslümanların bayramı kılmıştır. O halde bugün gusül yapın. Kimin yanında güzel kokusu varsa, onu sürünsün. Bugün muhakkak misvak kullanınız.”  (Ebû Dâvûd)

Muhakkak sizin ağızlarınız Kur’an yollarıdır. O halde ağızlarınızı misvakla iyice temizleyiniz.” (İbn-i Mâce)

Mücâhid anlatır: Bir süre, Cebrâil (a.s.)’ın Resûlullâh (s.a.v.)’e gelmesi gecikti. Sonra geldi. Gelince Resûlullâh (s.a.v.) sordular: “Ey Cebrâil Seni tutan (gelmemeye zorlayan) ne oldu? Cebrâil şöyle anlattı: “Size nasıl gelebilirdim ki? Aranızda tırnaklarını kesmeyen, bıyıklarını kısaltmayan, parmak aralarına su ulaştırmayan, misvak kullanmayanlar var.”

Diğer Faydaları

Fezâil-i Misvak risâlesinde; Merâki’l Felah Hâşiyesi’nden naklen ve İbn-i Âbidin adlı fıkıh kitabında Misvakın ayrıca şu faydaları zikredilmektedir;

40. Hz. Ebû Hureyre (r.a.) buyurdu ki: “Misvak kullanmak kişinin fesahatini (güzel konuşmasını) arttırır.” (İbni Adiy, Ukaylî)

41. İhtiyarlığı yavaşlatır.

42. Sırat üzerinde yürümeyi de sür’atlendirir.

43. Mideyi güçlendirir.

44. Şeytanı çatlatır.

45. Sevapları çoğaltır.

46. Safrayı keser.

47. Baş damarlarını yatıştırır.

48. Baş ağrısını dindirir.

49. Misvaka devam etmekle geçim kolaylığı ve zenginlik nasîb olur.

50. Rızık kolaylıkla gelir.

51. Bedeni güçlendirir.

52. Bedenin rutubetini keser.

53. Sesi güzelleştirir.

54. Uykuyu uzaklaştırır.47

55. Sırtını tasviyye eder (kişiyi kambur olmaktan korur). Beli kuvvetlendirir.48

56. İştah açar.49

57. Yemek anında yemeğin lezzetini almaya sebep olur.50

58. Hilkatı saf ve duru bir hale getirir.51

59. Ahlakı güzelleştirir.52

60. Fetâneti tezkiye eder.53

61. Cüzzam hastalığından emin olur.54

62. Saçları kuvvetlenir.55

63. Yüzün nurlanmasına vesiledir.56

64. Kalbi temizler.

65. Camiden çıktığında melekler onunla beraber olurlar.

66. Peygamberler o kişinin bağışlanmasını taleb ederler.

67. Evlâdın çoğalmasına sebep olur.

69. Bedenin hararetini giderir.

71. Kabrini genişletir.

72. Misvak kullanan kişiye o gün misvak kullanmayanların sayısı kadar sevab yazılır.

73. Ona cennetin kapıları açılır.

74. Melekler hergün o kişi hakkında, “İşte bu adam peygamberlere uyan onların izinden giden ve onların yolunu arayan biridir” derler.

75. O kişiye cehennem kapıları kapanır.

76. Misvak kullanan kişi günahlarından temizlenmiş olarak dünyadan gider.

77. Sünnete uyulmuş olunur.

78. Faydalarının en üstünü de son nefeste kelime-i şehâdeti hatırlatır. Allâh (c.c.), lütf-u keremi ile bunu bize de nasip eylesin.

79. Şerhü’s-Sudûr adlı eserde misvak kullanmakla rûhun bedenden kolayca ayrılacağı bildirilmektedir.

80. Ölüm meleği ona çok güzel bir surette gelir.57

81. Halet-i nez’i (ölüm hastalığında) çok acı çekmez.58

82. Kabirde insana ünsiyettir.59

83. Amel defterinin sağ elden alınmasına sebeptir.60

84. Misvak sırat köprüsünü geçmeye vesiledir.61

85. Cennetlere girmeye vesiledir.62

86. Cennette yüksek derecelere çıkmaya sebeptir.63

DİPNOTLAR

47) Hâşiyetü’l-Bucayramî alel-Hatîb: c. 1, s. 403,

48) İânetüt-Tâlibiyn: c. 1, s. 44,

49) Zâdü’l-Meâd: c. 3, s. 293,

50) Zâdü’l-Meâd: c. 3, s. 293,

51) İânetüt-Tâlibiyn: c. 1, s. 44,

52) İânetüt-Tâlibiyn: c. 1, s. 44,

53) İânetüt-Tâlibiyn: c. 1, s. 44,

54) İânetüt-Tâlibiyn: c. 1, s. 44,

55) Hâşiyetü’l-Bucayramî alel-Hatîb: c. 1, s. 403,

56) İânetüt-Tâlibiyn: c. 1, s. 44,

57) İânetüt-Tâlibiyn: c. 1, s. 44,

58) Hâşiyetü’l-Bucayramî alel-Hatîb: c. 1, s. 403,

59) İânetüt-Tâlibiyn: c. 1, s. 44,

60) İânetüt-Tâlibiyn: c.1, s. 44,

61) Hâşişetü’l-İbn-i Âbidîyn: c. 1, s. 115,

62) Hâşiyetü’l-Bucayramî alel-Hatîb: c. 1, s. 403,

63) Hâşiyetü’l-Bucayramî alel-Hatîb: c. 1, s. 403,

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu