Resulullah (sav)'i Rüyada Görmenin Yolları

Cuma Gecesini İbadetle Geçirmek

İmam Yâfiî (k.s.) Hazretleri[1], buyurdu ki:

Kim, Peygamber (s.a.v.) Efendimiz Hazretleri’ni rü’yâda görmek isterse; Arabî ayın ilk Cuma gecesinde gusül abdesti alsın.

Temiz elbiseler giysin.

Yatsı namazından sonra on iki rek’at namaz kılsın.

İki rek’atte bir selâm versin.

Bu namazın her rek’atinde Fâtiha-i şerîfeden sonra Müzzemmil sûresini okusun.

Namazdan sonra da Peygamber (s.a.v.) Efendimiz Hazretleri’ne bin kere salevât okusun.

Sonra bin kere istiğfâr okusun.

Bu kişi, Peygamber (s.a.v.) Efendimiz Hazretleri’ni mutlaka rü’yâsında görür. Bu mücerrebdir (denenmiştir). (Saâdetü’d-Dareyn, s. 525)


[1] İmam Yâfiî (k.s.) hazretleri 1298 (H.698) senesinde Aden şehrinde doğdu. İlmi ve edebi çok yüksekti. Züheynî, Ahmed el-Başşalî ve el-Harrâzî’den aklî ve naklî ilimleri tahsîl etti. Sonra tasavvuf yoluna girdi. Karafe denilen yerde Hüseyn el-Câkî ve Şeyh Abdullah el-Menûfî’nin sohbetlerinde bulundu. Ömrünü ilim öğrenmek, öğretmek ve insanlara İslâmiyetin emir ve yasaklarını anlatmakla geçirdi. Birçok eser yazdı. 1367 senesi 21 Şubat günü Mekke-i mükerremede vefât etti.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu