Salavatlar

Salât-ü Münciye

Allâhümme salli ‘alâ Seyyidinâ Muhammedin ve ‘alâ âli Seyyidinâ Muhammedin salâten tüncînâ bihâ min-cemî‘il-ehvâli vel âfat. Ve takdî lenâ bihâ cemî‘al hâcât ve tutahhirunâ bihâ min-cemî‘i’s-seyyiâti ve terfe‘unâ bihâ a‘lâ’d-derecât ve tubelliğunâ bihâ aksâ’l-ğâyât min cemî‘i’l-hayrâti fî’l-hayâti ve ba‘del-memât bi-rahmetike yâ erhame’r-râhimîn. Hasbünellâhu ve ni‘me’l-vekîl ve ni‘mel mevlâ ve ni‘me’n-nasîr. Ğufraneke rabbenâ ve ileyke’l-masîr.

Türkçe Anlamı:

Allâh’ım! Efendimiz Muhammed (s.a.v.)’e ve O’nun ehli beytine salât et. Bu salevât o derece değerli olsun ki: Onun hürmetine bizi bütün korku ve belâlardan kurtarsın. Bizim ihtiyaçlarımızı o salevât hürmetine yerine getirirsin, bizi bütün günâhlardan o salevât hürmetine temizlersin, o salevât hürmetine bizi derecelerin en üstününe yüceltirsin, o salevât hürmetine hayatta ve öldükten sonra düşünülebilecek bütün hayırlar konusunda gâyelerin en sonuna kadar ulaştırırsın. Ey merhametlilerin en merhametlisi bize bunları merhametinle nasîb eyle. Allâhü Te‘âlâ bize kâfîdir ve ne iyi bir dost, ne iyi bir vekildir. Ey Rabbimiz, Senin mağfiretini dileriz, dönüş yalnız Sanadır.”

Bu salevât-ı şerîfeye devam eden kişi belâlardan emin olur. Bu salevât-ı şerîfe gelecek musîbetlere perde olur. Okuyan kişinin arzuları kolay olur, murâdı hâsıl olur, rızkı bereketli olur.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu